úterý 5. června 2012

Rozjímání nad pravidly RCEK, malými výškoměry a dalšími radostmi


V diskusním fóru na Stoupáku se rozběhla velice "výživná" diskuse, v souvislosti s navrženou úpravou pravidel F5J/outrunner pro příští ročník Eurocupu a možnostmi její aplikace na domácí RCEK. Debata je v mnoha směrech zajímavá, nicméně její délka už komplikuje orientaci a je dost složité nějak nepřekrouceně najít názor jednotlivých účastníků. Sám jsem se už setkal se značně překroucenou reakcí na můj vlastní příspěvek, proto jsem se rozhodl své názory na problematiku pravidel RCEK a s tím částečně související otázku případného vytvoření kategorie "malých", rozpětím limitovaných F5J do samostatného článku.

Začněme od toho, o co vlastně jde. Je to vlastně velmi prosté - hlavně v souvislosti s reálným nasazením "továrních" motorů MiHo na Korona Cupu v Maďarsku bylo navrženo, že by v pravidlech kolem motoru zůstala pouze specifikace velikosti (28x26mm vnější rozměr motoru, 22x9mm stator) a vypadla by veškerá "vata" kolem "neupravených motorů podle továrních specifikací" či "dostupnosti v běžné obchodní síti". Legální by se tak staly jak malosériové speciály, tak i domácí úpravy běžných motorů. Výhoda je jasná, výrazné zjednodušení pravidel, defakto konec naprosté většiny podvodů, o kterých se dosud jen spekulovalo, navíc by to vyloučilo riziko, že nastane monopol nějaké drahé malosériovky, která by se nicméně začala běžně prodávat. Nevýhoda je také jasná - patrně by výkony motorů špičkových soutěžících poněkud narostly, což by mohlo vést k určitým výdajům.

Dosud to byla fakta, která snad nemůže nikdo rozporovat. Vášnivá diskuse se rozpoutala až kolem dopadů při zařazení této úpravy i do našich domácích pravidel. Někteří diskutující tuto úpravů vnímají vysloveně tragicky, jako cestu k znechucení řady dalších kvůli růstu výkonů. Navrhují proto tomuto čelit, například zavedením striktního seznamu konkrétních povolených motorů. Radim Barč zkusil sepsat anketu, kterou si nechal při víkendové soutěži podepsat soutěžící, zda chtějí pouze definici rozměrů anebo konkrétní seznam, anketa vyzněla pro druhou možnost. Pořád jsme ještě celkem v oblasti faktů...
Bohužel ale do diskuse postupně vstupovaly emoce, kdy jsem prostě uznal za nutné napsat (a ani s několikadenním  odstupem se za to nestydím), že některé reakce byly opravdu přehnané a nedomyšlené. V první řadě jsem přesvědčen, že dopad "uvolnění" motorů by nebyl zdaleka tak dramatický a že rizika poklesu počtu soutěžících je nutno hledat dost jinde. Zadruhé jsem přesvědčen, že zastánci "seznamu motorů" velice podcenili některé souvislosti této úpravy, počínaje diskutabilností kontroly a konče tím, jak vlastně seznam ve vazbě na tvorbu pravidel SMČR aktualizovat a udržovat. Bohužel v první fázi diskuse byly občas reakce na tyto kritické poznámky dost nepříjemné, trochu v duchu, že se na to díváme s automatickým předpokladem, že lidé chtějí podvádět a zda to něco nevypovídá o těch, kdo tyto předpoklady mají - prostě bylo veselo :-(

Diskuse se nicméně postupně trochu uklidnila a začaly se objevovat i konkrétnější návrhy. Určitou pozornost vzbudil návrh omezit kV motorů, třeba na kV2000 (nejde o novinku, tohle už se v minulosti diskutovalo víckrát), to sice nikoho "nepopudilo", nicméně plným právem bylo poukazováno na to, že to nijak neřeší faktickou nemožnost kontroly. Já sám jsem nadhodil konstatování, že když je taková obava z růstu vlivu motorů, tak že by mohlo být nejlepším řešením se na motory úplně vykašlat a přejít na malé výškoměry ve stylu F5J s limitem rozpětí modelu. Celkem nikdo nepolemizoval o kladech návrhu, ovšem výhradou bylo to, že tento návrh znamená zásadní změnu charakteru RCEK a obecně názor, proč tak radikálně měnit něco, co funguje - v podstatě pravdivé protiargumenty, které minimálně částečně uznávám. Zkrátka a dobře vlastně žádný názor v diskusi neobstál bez výhrad, vše má svá pro i proti...

Takže přišel čas na jasnou formulaci mého názoru na to, co z těchto návrhů je přeci jen "nejméně špatné". Opakuji, následující body jsou už čistě mým názorem! Jsou řazeny v pořadí mých preferencí...
  1. Po zvážení všech pro a proti si pořád myslím, že by bylo nejlepší přijmout návrh pro EC2013, tedy pouze rozměrový limit motoru. Pravidla se tím zjednoduší a řekněme "pročistí", odpadnou jakékoli spory. Argumentem proti je pouze to, že tak či onak by stoupavosti narostly, podle mého osobního názoru by ale dopad toho nebyl tak dramatický a hlavně by byl "rozruch" tak nejvýš půl sezóny, pak si to nutně "sedne".
  2. Poměrně "zajímavou" možností by bylo nedělat vůbec nic a ponechat česká RCEK pravidla beze změny. Může to sice znít jako strčení hlavy do písku, ale na druhé straně naše znění, které předpisuje motory z běžné obchodní sítě prozatím speciály MiHo neumožní a kdoví zda někdy splní. Sice to neřeší nelegální úpravy, ale stejně jsem ještě na soutěži neviděl nějakou hloubkovou kontrolu. Takže v podstatě proč ne, minimálně s tím není žádná práce :-)
  3. Pokud by ovšem "hlas lidu" opravdu tlačil na vyloučení rizika růstu výkonů a obecně na omezení vlivu motorů, tak bych se vůbec nebál otevřít debatu o "malých výškoměrech" přímo jako náhradu RCEK. Cena F5J výškoměrů už je tak nízká, že by na tom soutěžící spíše ušetřili (co stojí výškoměr se dá ušetřit na levnějších motorech) a bylo by to trvalé řešení, což by o různých seznamech téměř jistě neplatilo. Muselo by se dále diskutovat o tom, jak by se rozpětí omezilo, zda dva metry, 100 palců nebo něco mezi tím, ale to už je na další diskusi.
  4. Další návrhy už mi po posouzení s odstupem přijdou příliš komplikované a v podstatě nic neřešící, ať už jde o seznamy motorů nebo třeba limit kV.
Kategorie "malé F5J"?
Samostatnou kapitolou je pak to, zda by mělo smysl přemýšlet o zavedení menší alternativy k FAI F5J, tedy výškoměry s limitem rozpětí. Teď uvažuji již bez jakékoli vazby na RCEK!
Podle mě to smysl má, dovolím si ocitovat kus příspěvku Honzy Kubicy, v tomto případě s ním plně souhlasím:
Hlavní důvody pro malou kategorii vidí takto:
  • pravidla F5J omezují rozpětí na 4m, to znamená že špička bude létat 4m modely
  • rozdíl mezi menším modelem a "plnokrevníkem" je v penězích obrovský, v nárocích na údržbu, přepravu a přechovávání modelu pořád ještě značný, lidí, kteří budou ochotni a schopni udržovat špičkový model F5J je a bude řádově méně než "základny"
  • F5J pravidla jsou mezinárodní, jsou určena špičkovým pilotům a proto nemusí brát zřetel na "plebs", pokud budou národní pravidla, budou moci být přizpůsobena (nebo přizpůsobována) pružněji.
Za sebe ještě dodávám, že by kategorie jistě potěšila i ty, kdo velká F5J mají, jako tréning (což RCEK tak docela neplní). Dalším kladem je, že limit rozpětí 2,5 metru (či dokonce méně) dává velký prostor domácím stavěčům, v této velikosti bez nutnosti dodržet jako v RCEK minimální hmotnost se dá v pohodě postavit velmi výkonný konstrukční model, jednodušší by bylo i laminování atd.
O případném zavedení podobné kategorie se jistě bude ještě diskutovat...

1 komentář:

okandaignault řekl(a)...

Casinos in Ohio: How to get a $50 free chip for a casino
Casinos in Ohio: 시흥 출장샵 How to get 하남 출장안마 a $50 free 춘천 출장샵 chip for 김포 출장샵 a 영천 출장마사지 casino