úterý 18. listopadu 2008

RCEJ BLDC 2009 - finální znění

Takže po uplynutí stanovené lhůty k připomínkám je zde verze pravidel, která by měla platit po celý rok 2009:

Lze použít motor třídy označované jako 2208/2826 s maximálním průměrem 28mm a délkou 26mm s maximálním průměrem statoru 22mm a maximální délkou magnetů 9mm.
Maximální hmotnost motoru je 48g.

Jsou povoleny výhradně motory s rotačním pláštěm (lidově "oběžka" či outrunner) bez převodovky.
V případě sporného motoru (nestandardní řešení vedoucí k větší délce, větší hmotnost z důvodu konstrukce atd.) je rozhodující pro přijetí rozměr statoru a magnetů.

Soutěžící je povinen umožnit kontrolu rozměrů motoru, doporučuje se řešit instalaci do modelu s ohledem na možnou potřebu snadné demontáže.
Minimální rozměr použitých vrtulových listů je 10x6 palců podle údaje výrobce.
Napájení motoru je výhradně z dvou článků LiPOL, LiION či LiFe s libovolnou kapacitou.


Na finální definici motoru se vlastně nic nemění, došlo pouze k upřesnění některých formulací. I zdánlivá změna v tom, že původně byla uvedena maximální délka 9mm pro stator a nyní pro magnety je jen upřesnění vzniklé na základě praktických zkušeností z měření řady motorů, ukázalo se, že měření délky statoru je často diskutabilní a s nepřesným výsledkem a měření magnetů je kupodivu jednodušší.
Hmotnost jsem v pravidlech nechal, ač je o odstavec dále uvedeno, že vlastně není podstatná a primární je stator-magnety. Důvod je prostý - jde o snažší orientaci v nabídce, po delším průzkumu trhu se ukázalo, že prakticky všechny motory s udanou hmotností do cca 46g vyhovují i rozměry, naopak u motorů s udanou hmotností 50g a více to už platit nemusí, i když se třeba jmenují 2826. Těch 48g je jakási střední hodnota, do které je velmi vysoká pravděpodobnost, že bude vše OK.
Déle jsem rozjímal nad definicí vrtule, ale nakonec jsem snahu o upřesnění vzdal. Je prakticky jisté, že nikdo nebude mít kužel s průměrem pod 30mm a z toho plynoucí roztečí čepů kolem 32mm, tady nikdo výhodu menší vrtule pro vyšší kV nezíská. Užívané sklopné listy mají rozměry vesměs vyznačeny ať je to RFM, Aeronaut, Graupner nebo i levné čínské z Hobbycity. Pokud by snad někdo nějaké listy bez označení měl, tak nechť si ověří průměr na daném kuželu minimálně 254mm a odhadem porovná stoupání s nějakými známými 10x6, pokud nebude viditelně menší, tak nechť je použije. Nevidím důvod to příliš dlouze řešit, pravidlo je stejně primárně cíleno proti užití vrtulí menšího průměru s normálním stoupáním, třeba 8x6, což by neprošlo měřením průměru, pokud by na neoznačeném listu proklouzlo o trošku menší stoupání, třeba 10x5, tak to zásadní vliv mít nebude a je navíc nepravděpodobné, že by se podobných případů objevil podstatný počet.
Určitý rozruch může vzbudit bod snad jen bod o povinnosti počítat s kontrolou. Doporučuji ale zachovat klid, jsem si absolutně jistý, že detailních měření bude na soutěžích minimum, naprostá většina soutěžících bude létat s některým ze známých motorů a nebude co řešit. Na druhé straně je ale nepřijatelná situace, aby nastal spor typu, že je nějaký model podezřelý a soutěžící se bude hádat, že je motor neoddělatelný – v reálu je demontáž o jednom šroubu nebo dvou červících kuželu a dvou šroubech na vlastním motoru, při mých testech pohonných jednotek prohazuji motory za cca 5 minut (v normálních modelech, žádné rychloupínáky) a opravdu nevidím důvod, proč by se na to měl někdo vymlouvat. To, že se kontrola přímo zmiňuje v pravidlech, je právě pro vyloučení sporů, při této striktní formulaci by se měl každý zamyslet při řešení montáže motoru do modelu...
No a zásadní informace na závěr - na této adrese se budu snažit aktualizovat seznam legálních motorů.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Dobrýn den ,
Myslím, že modelářská veřejnost očekává vyjádření p. Veselovského k pravidlům kategorie RCEJ na rok 2009 vydanými SMČR v souvislosti s používáním střídavých motorů.
Kde zmizely?
Možná, že i p. Hrubý bude mít nějakou informaci, když tomu věnoval tolik času.